Contact

Customer service office:

Monday - Friday: 9:00 a.m. - 5:00 p.m.

nr. tel.: +48 22 390 91 05

e-mail: [email protected]

Formularz kontaktowy

Numer telefonu

+48 22 390 91 05

Dane rejestrowe firmy

Rzetelna Grupa Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 42 lok. 12
00-695 Warszawa
NIP: 524-261-19-51, Regon: 141022624, KRS: 0000284065
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50.000 zł